Trong cung ứng và đời sống, có một số phế phẩm rất không xa lạ được đưa vào làm thức ăn chăn nuôi như bã đậu hũ, cám gạo, bã rượu. Những năm vừa qua, người Nhật tìm mọi cách nghiên cứu tái tiêu dùng những thực phẩm quá hạn làm thức ăn cho heo, phân thành mô hình tuần hoàn khép kín từ liên hệ đến trang trại và ngược lại.xử lý chất thải công nghiệp Trên các kệ hàng bày đầy thực phẩm trông rất thú vị. Mỗi ngày, địa chỉ này đều phải bỏ một lượng lớn thực phẩm quá hạn sử dụng. Để bảo đảm an ninh thực phẩm, người ta đã luật pháp ngày sản xuất và hạn tiêu dùng phải ghi rõ trên bao bì. Các địa chỉ thực phẩm của Nhật Bản tuân hành nghiêm ngặt những pháp luật về an toàn thực phẩm nên thường kiểm tra hạn tiêu dùng hàng hóa. Nhưng những thực phẩm quá hạn sẽ được xử lý thế nào? Một công ty bán lẻ và tổ chức thu gom thực phẩm đã cùng nhau tăng trưởng phương pháp xử lý thực phẩm quá hạn này trong mục tiêu bảo vệ môi trường. Ông Hideaki Noguchi – đại diện cho tập đoàn Ministop – cho biết :

- Chúng tôi đang nghiên cứu việc chuyển hóa thực phẩm quá hạn thành thức ăn chăn nuôi bán cho các trang trại. Trước đây, chúng tôi dùng phương pháp đốt để xử lý chúng, nhưng bây giờ, chúng tôi tái dùng những thực phẩm quá hạn này làm thức ăn chăn nuôi.

Người ta sẽ tiến hành phân loại bao bì và thực phẩm để xử lý khô. Sau khi khử lượng dầu và nước trong những thực phẩm này sẽ là các công đoạn xử lí nước sạch sản xuất thành thức ăn cho heo và đưa đến những trang trại. Cả quy trình chia thành một chuỗi tuần hoàn. Các địa chỉ mua thịt heo để bán và lượng thịt này có từ thực phẩm quá hạn của liên hệ.

Mười năm trước, một xí nghiệp cung cấp bia của Nhật Bản đã hướng tới mục tiêu tạo item phụ dùng 100% chất thải trong công đoạn sản xuất bia. sản phẩm phụ chiếm toàn bộ trong giai đoạn sản xuất này là yến mạch.

=> xử lý chất thải công nghiệp
- Đây là phế phẩm sau khi yến mạch lên men xong. Sau khi chúng tôi tách lưu lượng xong sẽ tiến hành đóng gói làm thức ăn cho bò.

- Trong tương lai, chúng tôi sẽ tìm nhiều phương pháp tạo item phụ từ quá trình sản xuất cống phẩm chính, tiến hành tái tiêu dùng các phế phẩm giúp bảo vệ môi trường.

Nhật Bản ngày càng có nhiều cơ sở, tổ chức phấn đấu tìm cách mới để tái tiêu dùng những phế phẩm trong công đoạn sản xuất, hình thành một chuỗi tuần hoàn giúp bảo vệ môi trường.

=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...t-date-la.html