Nội dung bài viết

4 x 2 bẳng bao nhiêu ( viết bằng chữ ko dấu )