Nội dung bài viết

6 nhân 2 trừ 6 bằng bao nhiêu ( điền chữ có dấu)